Preview Mode Links will not work in preview mode

Soffhäng med Hejhejvardag


Jan 4, 2022

Louise gav ett barn en lavett och Julia gick till attack med en limtub.

I väntan på att polisen ska hämta Julia pratar vi om ärthjärnor på Instagram och när man ser rött och tappar det totalt.